Fotograferen

Dat ene moment voor altijd vastleggen om 
met andere te kunnen delen


Zuid-Afrika

Simonstad
Millers Point
Kaapse schiereiland



Zuid-Afrika

Hermanus 

~ Zuidkaper ~ 
Eubalaena australis

~ Bultrug ~
Megaptera novaeangliae

~ Brydevinvis ~
Balaenoptera brydei


Zuid-Afrika

Natuurreservaat 

'De Hoop'